Padise kloostri arheoloogilised leiud: raudesemete konserveerimine

Kaitsja: Triin Jänes
Juhendajad: Mag Aive Viljus
Kaitsmise aasta: 2012
15.05.2012- 15.06.2012
Esmalt on esitatud lühike kokkuvõte Padise kloostri ajaloost, millele järgneb teoreetiline uurimine. Referatiivne osa koosneb raua kahjustuste kirjeldustest, arheoloogilise raua erinevatest konserveerimismeetoditest ning raua edaspidisest säilitamisest. Bakalaureusetöö on üles ehitatud toetudes erinevale erialakirjandusele ja internetiallikatele.
Käesolevas töös kasutatud taustmaterjal pärineb põhiliselt ingliskeelsest erialakirjandusest, mille autorid on Lyndsie Selwyn ja Bradley A. Rodgers. Eestikeelsetest allikatest on kasutatud Renovatumeid ja Ajaloo Instituudi poolt välja antud erialakirjandust, kus käsitletakse
põhiliselt arheoloogiliste leidude uurimist ja konserveerimist.
Töö praktiline osa käsitleb arheoloogilistele raudesemetele rakendatud erinevaid konserveerimismeetodeid, et hiljem teha järeldus, milline meetod oli konserveerimiseks kõige efektiivsem. 


Faili nimi: padise_kloostri_arheoloogilised_leiud_raudesemete_konserveerimine.pdf
Faili suurus: 3.39MB
Ava dokument Lae alla