Irina Bržeska maalikollektsiooni inverteerimine ja konserveerimine

Kaitsja: Svetlana Torba
Juhendajad: Mag Merike Kallas
Eelretsensendid: Egle Mikko
Kaitsmise aasta: 2018
30.05.2018
Uurimisobjektiks sai ühe kunstniku maalikollektsioon.Töö kirjalik osa on jagatud kaheks osaks, alustades teoreetilise Vene Muuseumi ajaloo ning Bržeska biograafia lühiuurimusega. Edasi liigutakse maalikollektsiooni uurimuse ning inventeerimis- ja konserveerimisprotsessi juurde, kirjeldades kunstniku maalitehnikat, teoste üldist seisukorda enne konserveerimist ning üleskerkinud probleemkohti ja põhjendades meetodite- ja materjalivalikuid. Töö praktiliseks osaks oli maalide inventeerimine – seisundipasside koostamine ning graafiline dokumentatsioon ja avariilises seisukorras olnud teoste konserveerimine. Inventeeriti terve kollektsioon – kokku 204 Irina Bržeska tööd Vene Muuseumi kogust. Nende hulgas esines 21 teost, mis vajasid viivitamatut konserveerimist.

Faili nimi: svetlana_torba_ba_2018.pdf
Faili suurus: 3.98MB
Ava dokument Lae alla