Varajased metallkonstruktsioonid Eesti ehituses. Ajalugu ja restaureerimine

Kaitsja: Marta Tammiste
Juhendajad: Dr Maris Mändel
Eelretsensendid: Kirsi-Merilin Luik
Kaitsmise aasta: 2020
02.06.2020
Töö eesmärk on anda ülevaade ehituslike metalltarindite arengust Eestis ja tuua välja põhimõtted, millest tuleks nende väärtustamisel ja restaureerimisel lähtuda. Bakalaureusetöö keskendub metalltarindite uurimisele Eestis enne I maailmsõda. Teema on oluline, kuna
Eestis on ajaloolise metallmaterjali kasutamine arhitektuuris põhjalikumalt uurimata. Eestis on ajalooliste metallkonstruktsioonide kirjeldamine lünklik ja enamasti teisejärguline olnud. Teema valik lähtub huvist metallkonstruktsioonide vastu Eesti arhitektuuris.
Töös on läbivalt käsitletud kolme materjali: malmi, pudeldatud terast ja terast, mida tunneme kaasaegse ehitusterasena. Vaatluse all on nende kasutamine ehituskonstruktsioonides, materjalide muid kasutusomadusi töö ei käsitle. 
Töös on viis põhiteemat, milleks on
ajalooline ülevaade tehnoloogiate väljakujunemisest, tausta loov metalltarindite kasutusajalugu maailmas, ülevaade varajastest metallkonstruktsioonidest Eestis, materjali
kahjustused ja konserveerimise probleemid ning lühidalt ka varajaste metalltarindite väärtustamisest ja restaureerimisest Eestis.


Faili nimi: marta_tammiste_ba.pdf
Faili suurus: 36.88MB
Ava dokument Lae alla