Ajaloo markeerimine Tallinna Vanasadamas

Kaitsja: Markus Johann Väli
Juhendajad: Mag Triin Talk
Eelretsensendid: Olari Kärmas
Kaitsmise aasta: 2020
02.06.2020
Käesoleva bakalaurusetöö eesmärk on anda ülevaade Tallinna sadama kujunemisloo säilinud ja hävinud füüsilistest tunnismärkidest ja arutleda teemal kas üldse ja
kuidas on võimalik kadunud keskkonda ja ajaloolisi elemente tänases sadamas markeerida. 
Töö esimene osa on ülevaade sadama kujunemist pidades silmas nii muudatusi sadama territooriumis kui ka selle teisenemist keskaegsest kaubasadamast uusaegseks sõjasadamaks ja hiljem kaubasadamaks. Täna toimib Tallinna sadam ennekõike reisisadamana ja on eriti suvehooajal värav Tallinna miljonitele väliskülalistele. Uurimisallikatena on kasutatud
ajaloolisi kaarte , fotosid, aga ka piirkonnale koostatud muinsuskaitse eritingimusi.
Töö teine osa on autori valik olulisematest sadamale omastest erinevatest prioodidest pärit elementidest ning nende markeerimise võimalustest.


Faili nimi: mjvali-ajaloo_markeerimine_tallinna_vanasadamas.pdf
Faili suurus: 11.64MB
Ava dokument Lae alla