Kaasaegse teatri kostüümide kogumise ja säilitamisega seotud probleemid teater NO99 kostüümide näitel

Kaitsja: Kristi Niit
Juhendajad: Mag Theodora Kormpaki, mag Merike Kallas
Eelretsensendid: Mag Marju Raabe
Kaitsmise aasta: 2020
02.06.2020
Käesoleva töö eesmärk oli uurida kostüümi museaaliks muutumist Teater NO99 kostüümide Teatri- ja muusikamuuseumisse arvele võtmise protsessi näitel. Praktilise tööna alustati NO99 kostüümide konserveerimistöödega. Töö esimeses osas on uuritud kogumispoliitika tähtsust muuseumile, olulisemad punktid, mida peaks kogumispoliitika loomisel silmas pidama ning faktorid, mis mõjutavad muuseumide kogumispoliitikaid. 
Töö teises osas on uuritud Teater NO99 ajalugu ning auhinnatud lavastusi, millele järgneb kirjeldus Teatri- ja muusikamuuseumi objektide arvele võtmise protsessist
ning NO99 kostüümide museaalideks saamisest. Veel on arutletud NO99 kostüümide väärtustamise küsimuste üle.
Viimane peatükk annab ülevaate lavastuse “Kuningas Ubu” kostüümide konserveerimisprotsessi algusest ning pakub välja tulevikus teostatavaid lahendusi.


Faili nimi: bakalaureusetoo_kristi_niit_bmk17_.pdf
Faili suurus: 2.33MB
Ava dokument Lae alla