Teadusprojekt Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine

Prindi aruanne

Täiendav info:
Ajalooline keskkond ei ole toode. See on eelmiste põlvkondade pärand, mis on antud meile hoida ja mille meie peame andma edasi tulevastele põlvedele. Pärand ei püsi iseenesest, seda tuleb hoida ja korrastada, vahel ka uuendada. Seega sõltub kogu turismisektor väga suurel määral sellest, kuidas läheb meie muinsuskaitsel, ja meie pärandi käekäik sõltub omakorda sellest, kui lugupidavalt me seda tarbime.
AS Tallinna Sadam toel ja ühistöös paljude osalistega viis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond läbi kaasava uuringu
teemal, kuidas hallata Tallinna vanalinna nii, et pärand oleks hoitud ning kõik asjaosalised rahul. Laia haardega uuring tõstis EKA, Tallinna ja Eesti rahvusvahelisele areenile: just koostöö Tallinna Sadamaga oli oluline kaalukeel maineka UNESCO õppetooli loomisel Eesti Kunstiakadeemias.

Teose nimi: Uuringu „Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine“ lõpparuanne
Vanalinn: pärand, elukeskkond, turism. Uuringu lõpparuanne
Vanalinn: pärand, elukeskkond, turism. Uuringu lõpparuanne

Originaalfail