Teadusprojekt Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine

Prindi aruanne

Täiendav info:
Uurimisprojekti „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ viimane vahearuanne keskendub kaasaegsetele tehnoloogilistele võimalustele, mis saavad toetada ajaloolise linnakeskuse kui populaarse turismikeskkonna kestlikku haldamist.
Esimeses peatükis käsitletakse mõningaid võimalusi külastuspaikade internetis nähtavamaks muutmiseks (peamiselt Vikipeedia ja Google Maps) ning vaadeldakse huvitavaid trende ja võimalikke tulevikusuundi turismisihtkohtade kuvandiloomes ja turunduses.
Teine peatükk keskendub võimalustele luua läbi audiotuuride,
mobiilirakenduste, orienteerumismängude, virtuaalreaalsuse jms uusi huvitavaid külastuskogemusi.
Kolmandas peatükis vaadeldakse mõningaid tehnoloogilisi võimalusi turismikoormuse monitoorimiseks ja haldamiseks.
Neljas peatükk käsitleb põgusalt turismi keskkonnajalajälge ning võimalusi selle vähendamiseks.

Teose nimi: Kaasaegne tehnoloogia pärandi tutvustamise ja turismi teenistuses: V vahearuanne
Dateering: 15.03.2022
aruanne_v_15.03.2022b.pdf
aruanne_v_15.03.2022b.pdf

Originaalfail

Aruande V esitlus
Aruande V esitlus

Originaalfail