"Raadiolill", mälestise reg. nr 1535

Prindi aruanne

Teose tehniline ülesehitus Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste registri järgi:
Mosaiigi kinnitamiseks seinale kasutati 4-5mm paksuse kihina polümeertsementi. Algul kasutati liimi, mille sees oli üks itaalia päritoluga komponent, kuid selle otsalõppemisel valmistati PVA baasil valge polümeertsement (liimaine sees üks lateksi modifikatsioon). Algne krohv raiuti seinalt maha, kuna see oli juba osaliselt õlivärviga üle värvitud ja polnud selge, kas mosaiik sellele pidama jääb. Mosaiigi pinnal puuduvad initsiaalid. Teose valmistamisel laoti mosaiik algul põrandal kokku ja kleebiti paber peale. See lõigati umbes 50 x 50 cm tükkideks ja suruti seguga kaetud seinale. Väikese astmega üleminekukoht mosaiigil tekkis seetõttu, et valmistamises tehti lõuna ajal paus, mistõttu eelmine mosaiigi alt välja pressitud segu kivistus ja järgmist osa ei suudetud enam eelnevaga samale tasapinnale suruda. Kuna töö oli eksperimentaalne ei suudetud seda eelnevalt ette näha (A. Sildre, 2004).

Seisukord:
Teos on üldiselt heas seisukorras ning krohvi ja mosaiigikihi irdumisi ei tuvastatud. Üksikud mosaiigitükid (tesserad) on aja jooksul irdunud – kokku on 26 puuduvat tesserat, millest 5 olid irdtükkidena säilinud ja paigaldati seisukorra hindamise käigus omale kohale tagasi, et tükid ei läheks remonttööde käigus kaduma. Liimimiseks kasutati 2-komponentset epoksiidvaiku (Casco strong epoxy rapid 5 min).
Ainus suurem krohvikadu paikneb töö ülemises paremas nurgas.
Teose messingist välisraam on kohati määrdunud ja kaetud ehitusvärvi pritsmetega. Raami liistud on neljast kohast lahti ja mõnes kohas mõlkis.

Soovitused teose kaitsmiseks remondi ajal:
Ehitustööde ajaks peab töö katma kaitsematerjaliga. Ideaalis võiks kasutada jäika materjali (vineer, soome papp vmt), aga kuna mosaiigi näol on tegemist küllalt tugeva pinnaga, piisab ka tugevast kasvuhoonekilest (vm tugevamast kattematerjalist). Selle võib kinnitada välisraami külge tugeva teibi vmt-ga, mis ei lõhu originaalraami.

Konserveerimistööde plaan:
Tööd viiakse läbi ruumi remondi järgselt. Planeeritavad tööetapid on:
- pinna puhastamine;
- puuduvate tesserate ja krohvikadude täitmine – puuduvad tesserad asendatakse pahtlist vormitud ja originaali kuju imiteerivate elementidega ning toneeritakse sobivasse koloriiti;
- kadude toneerimine;
- välisraami puhastamine värvipritsmetest;
- välisraami lahtiste osade kinnitamine.

Autor: Enn Põldroos
Teose tehnika: mosaiik
Dateering: 1972
Seisukord: Rahuldav / fair
Kunstiliik: MOSAIIKPANNOO

Teose mõõdud:
Laius: 1131.0cm
Kõrgus: 390.0cm