PEETRUS

Prindi aruanne

KIRJELDUS: Peetruse kujutis näib olevat koopia altaril olevast Peetrusest (või vähemalt inspireeritud). Peetrus seisab kergelt contrappostos. Tema parem käsi on tõstetud ülesse, vasak on hoidmas kuldset raamatut (vasaku käe keskmine sõrm on eleveerituud teiste sõrmede suhte). Peetrus vaatab üles paremale. Ta kannab kuldset rüüd, mida katmas sinine keep. Juuksed ja habe on Peetrusel hallid.

LÄBI VIIDUD UURINGUD: Enne uuringute läbi viimist puhastati kuju lahtisest tolmust pehme pintsliga. Kuju fotografeeriti, tehti fotogramm-meetria 3D mudeli loomiseks, lisaks teostati röntgenfotod. Kujul on varasemast uuringust tehtud kaks dokumenteeritud sondaaži ja mitmed dokumenteerimata sondaažid. Käesolevate uuringute raames ei teostatuud ühtki kontrollsondaaži. Ühe varasema sodaaži juurest võeti stratigraafiliseks analüüsiks ja instrumentaalanalüüsi jaoks proovid. XRF analüüsi teostati kujul 5 erinevas kohas, kontrollimaks varasemaid analüüsi tulemusi. Puiduproov võeti skulptuuri alt, keskteljest paremalt.

Autor: Chr. Ackermann
Kunstiliik: SKULPTUUR / SCULPTURE

Teose mõõdud:
Laius: 20.0cm
Kõrgus: 52.0cm