METOODILISE FONDI INVENTEERIMINE

Toimumiskoht: Hoiuraamatukogu ja EKA peahoone fondid
Vaata ka uuringut:

2019.aasta kevadsemestri museoloogia praktika käigus inventeeritud teoste dokumentatsioon